Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Registratie modulecodes

De eerste periode van kennis vergaren rondom registratie van behandelcodes en actief registreren zit er op. Nu is de tijd gekomen om structuur te zoeken in- en richting te geven aan de veelheid aan data die nu per ziekenhuis beschikbaar komt via paraNICE. Hierbij speelt de Dynamische Rapportagemodule een essentiële rol. Het uitwisselen van ervaringen kan bijdragen aan de verbetering van efficiency, verdieping van inzicht en aan een betere positionering van de MSR DBC’s binnen het ziekenhuis.


De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur bij Revalidatie NL, Oudlaan 4 in Utrecht
Naast managers zijn andere betrokkenen, zoals artsen, uiteraard ook van harte welkom.

Graag ontvangen wij uw aanmelding, met het aantal aanwezigen, op n.box@paranice.nl.

Overig nieuws