Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

De wijzigingen binnen de Medisch Specialistische Revalidatie 2015 hebben een verdieping in de werkprocessen tot gevolg. Door de mogelijkheid van digitaal verwijzen kan hierin met paraNICE een efficiëntieslag worden behaald. Lees hieronder een praktijkverhaal van het Meander Medisch Centrum.

Digitaal verwijzen in de praktijk - een interview met Rob Derksen

Rob Derksen is Stafmedewerker centrum voor revalidatie en paramedische diensten & Applicatiebeheerder paraNICE in het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Half november is de revalidatie afdeling gestart met digitaal verwijzen.

Waarom hebben jullie voor digitaal verwijzen gekozen?
Om meerdere redenen: de revalidatieartsen willen niet in meerdere systemen werken. Het centraal EPD is voor hen de belangrijkste registratiebron. Daarnaast is het een voordeel voor de administratie; het administratieve proces is nu voor het overgrote deel geautomatiseerd.

Wat houdt het in?
Onze revalidatieartsen kunnen nu digitaal verwijzen voor poliklinische revalidatie behandelingen bij paramedici, inclusief de MSR modulecodes. Verwijzen kan via een link in het EPD naar paraNICE web.

Welke informatie wordt doorgestuurd?
De revalidatiearts geeft aan welke disciplines en/of protocollen nodig zijn. Daarnaast de behandeldoelen, behandelfrequenties en welke MSR-modules per discipline er mogelijk ingezet kunnen worden.

Wat verandert er voor de planners / secretariaat?
Voor planners is er een apart rapport beschikbaar waarin de volgorde van weergave in de aanvraag anders is dan voor de revalidatiearts. De voor onze planners relevante informatie is dan geclusterd zodat het voor hen overzichtelijk en compact wordt. Aangevraagde disciplines, gevraagde behandelfrequenties en de mogelijke MSR-modulecodes kunnen met 1 à 2 drukken op de knop ingelezen worden in de paraNICE-(moeder) verwijzing, deze gegevens hoeven niet overgetypt te worden. Planners kijken een paar keer per dag in de dynamische rapportage lijst of er nieuwe of gewijzigde aanvragen zijn. Deze aanvragen worden verwerkt en/of patiënten worden zo nodig op de wachtlijst geplaatst binnen paraNICE.

Zie je al voordelen?
We zijn net begonnen, maar wat we nu al zien is dat de paramedicus de aanvraag eenvoudig in kan zien. Hierdoor zijn er minder overbodige en dubbele handelingen nodig. Bovendien verlopen de verwijzingen nu volledig papierloos. De revalidatieartsen zijn ook enthousiast, een van onze artsen reageerde als volgt: "Mijn complimenten voor het mooie systeem koppeling EPD / paraNICE-MSR-therapierecept, Chapeau!"

Heb je nog wensen?
Ja, die zullen er altijd zijn. Door het voortschrijdend inzicht binnen ons team en bij andere gebruikers verwacht ik dat paraNICE volgend jaar de puntjes op de i kan zetten, zoals het koppelen van nóg meer gegevens uit het ZIS /EPD in de digitale aanvraag.

Overig nieuws