Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Zoals in de nieuwsbrief werd aangekondigd zullen we vanaf dit jaar regelmatig klanten aan het woord laten in de vorm van een column of kort interview.

Fysio Centrum Zaanland bijt de spits af. Zij zijn een zelfstandig fysiotherapie centrum, gevestigd bij Zaans Medisch Centrum.

Ansel Bruinenberg vertelt over de groei naar de poliklinische verzelfstandiging en de rol die NICE Software hierin speelt.

Download hier de volledige column

Wil jij volgende keer aan het woord, contacteer ons, en we helpen jullie graag verder.

 

Column door Ansel Bruinenberg
Vice-voorzitter van de maatschap Fysio Centrum Zaanland, Zaandam
Zelf ook fysiotherapeut en manueel therapeut

Fysio Centrum Zaanland is ontstaan in 2006 toen de afdeling Fysiotherapie van het Zaans Medisch Centrum verzelfstandigd werd. Acht fysiotherapeuten, destijds in loondienst, zijn samen een maatschap gestart. Daarbij hebben ze ook de andere collegae, die niet maat werden, in dienst genomen.
Met het ZMC bestaat een overeenkomst om fysiotherapeutische zorg te leveren aan de patiënten in de kliniek. Na ontslag uit het ziekenhuis kunnen de patiënten bij FCZ terecht voor poliklinische zorg. De patiënten kunnen dus kort opgevolgd worden en op eenduidige wijze behandeld worden.
Het gebruik van paraNICE, dat al sinds lange tijd bekend was in de kliniek, is voortgezet voor de poliklinische registratie. Dankzij de hulp van NICE is paraNICE toen uitgebreid met een module om de declaratie van poliklinische verrichtingen rechtstreeks aan zorgverzekeraars en patiënten te kunnen uitvoeren, dit middels de PM304/305 eerstelijns standaard en om facturen rechtstreeks aan de patiënt te kunnen sturen.
Ook klinisch wordt paraNICE dus volop gebruikt. Er werd wel naar andere softwarepakketten gekeken, maar deze schieten tekort in de specifieke behoeften voor klinische fysiotherapie.
Het is prettig om te zien dat de ontwikkeling van paraNICE niet stilstaat. In onze specifieke situatie maken wij nog niet van alle nieuwe mogelijkheden als MSR of GRZ gebruik, maar gebruiken wij bv wel intensief de EPD-module. Dat laatste gebeurt vooral poliklinisch. Daarbij is het prettig dat we het EPD niet alleen zo in kunnen richten dat het aan alle, steeds veranderende, eisen voldoet, maar ook aan de eisen van onze eigen bedrijfsvoering.
Eerlijkheidshalve moet ik daarbij wel aantekenen dat we regelmatig een beroep doen op NICE om het allemaal zo voor elkaar te krijgen als we nodig vinden. En ook hebben we nog wel wat wensen op dat gebied, maar gelukkig is dit allemaal bespreekbaar.
De redenen om een bepaalde applicatie te blijven gebruiken, zijn voor een commercieel bedrijf o.a. betaalbaarheid, maar ook de noodzakelijke (toekomstige) functionaliteit. Als commerciële organisatie heb je toch wel een aantal ‘knock out’ criteria voor de software die je ook bedrijfsmatig inzet. Positief was in elk geval de jarenlange goede ervaringen met paraNICE, resp. NICE. Het contact is goed en er wordt snel gereageerd, mochten zich problemen voordoen, maar ook bij andere vragen en/of wensen.
Wat ik voor financieel-administratieve doeleinden zeer prettig vind, is de rapportagemodule. Vaak haalt onze administratie de gegevens van een analyse over naar Excel om ze dan verder te bewerken, maar zelfs die verdere uitdieping is mogelijk in de dynamische rapportagemodule. Voor een organisatie als de onze zijn actuele productie- en omzetgegevens van groot belang om een vinger aan de pols te houden.
Het meest waardevol aan NICE is dat het is ontwikkeld, en verder ontwikkeld wordt, door mensen die goed op de hoogte zijn van hoe artsen en paramedici werken om goed aan te sluiten bij de praktijk. Maar ook mensen die de wet- en regelgeving voor de doelgroepen opvolgen.

Overig nieuws