Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Afgelopen vrijdag werd de directie van AMC Fpe BV (beheerder Topprogramma) ontvangen in Eindhoven in het kantoor van NICE Software. De bijeenkomst kreeg een feestelijk karakter omdat enerzijds teruggekeken werd op een geslaagd gelopen traject vanaf de start in 2014 en anderzijds doordat door beide partijen werd ingetekend op de landelijke implementatie van de innovatieve opzet voor de komende jaren.

AMC_NICE
Michaël van der Ouderaa, CEO AMC Fpe BV, Hanneke van den Heuvel, CEO NICE Software BV en dr. Petra van Schie, CEO AMC Fpe BV

Ketenproject AMC ToP

Vier jaar geleden werd NICE Software benaderd voor een nieuw en innovatief ketenproject binnen het AMC, waarvoor de applicatie paraNICE een goede basis bleek. ToP staat voor een programma dat zorgt voor de transmurale ontwikkelingsondersteuning aan prematuur geboren kinderen en hun ouders. Binnen het programma worden zowel de kinderen als hun ouders gedurende het eerste levensjaar begeleid door speciaal opgeleide therapeuten. Ouders worden actief bij het programma betrokken en beschouwd als deskundigen. Hun informatie, hulpvraag en keuzes vormen het uitgangspunt van de begeleiding.

De applicatie paraNICE ondersteunt het totale proces en levert ook de benodigde management- en stuurinformatie voor back-office en directie. Naast het faciliteren van de registratie door de therapeuten en ouders m.b.v. de webapplicatie worden tevens de declaraties en transparante terugkoppeling naar alle zorgverzekeraars verzorgd. Het programma is onderdeel van de basisverzekering.

Sinds het begin van de samenwerking zijn er ruim 4000 kinderen geregistreerd door zo’n 100 ketentherapeuten door het hele land. Deze paramedici worden aanvullend opgeleid binnen het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren en in het ketenproces aangestuurd door het AMC.

Nieuwe ontwikkelingen

De ontwikkelingen rondom e-Health, portals, VIPP en MedMij zorgen voor een vernieuwende stroom aan informatie. Bij het inzetten van nieuwe functionaliteit en proces-ondersteuning volgt NICE nauwgezet de ontwikkelingen en (nieuwe) standaarden in de markt. Daarbij wordt al verder gekeken dan de dag van morgen. Onder de motorkap worden paraNICE en het portal voor het AMC ToP programma al MedMij compliant opgebouwd zodat niet alleen het ouder-portal maar in het komende jaar ook Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s) ondersteund gaan worden.

Het programma wordt voorzien van een portal ten behoeve van de ouders, waarbinnen zij de registratie van de ketentherapeuten kunnen inzien en aanvullen.
Hiervoor wordt het NICE Connect product van NICE Software ingezet. Ouders zullen gedurende het programma met push berichten actief, en op de juiste momenten, worden voorzien van relevante informatie. Ook zullen ouders op een snelle en makkelijke manier vragenlijsten kunnen opvragen en invullen. De ketentherapeut kan direct vanuit de applicatie de bezoekverslagen in het ouderportal delen, zodat de betrokkenen op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die het te vroeg geboren kind maakt, maar ook van de doelen die gesteld en bijgesteld worden.

Meer weten

Wilt u meer weten over dit innovatieve eerstelijnsproject of bent u benieuwd naar de mogelijkheden die paraNICE ook binnen uw zorginstelling, ZBC of ketenproject kan bieden? Neem dan contact op via het contactformulier, via info@paranice.nl of telefonisch op het nummer 040 243 18 65.

Overig nieuws