Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

De verplichte modulecoderegistratie in 2015 heeft het proces voor gebruikers nog zwaarder gemaakt, maar biedt tegelijkertijd kansen aan ziekenhuizen (en leveranciers) om de processen te verbeteren. Het is een jaar geweest van verdieping, leren, vertwijfeling etc., maar feit is dat het proces niet zal worden teruggedraaid.

Betrokkenen zijn revalidatieartsen, spreekuurassistenten, secretariaat, paramedische planners, en paramedici en uiteraard ziekenhuismanagement. De helft van de ziekenhuizen is bezig de processen te verbeteren en om alle dubbele registratie en vaak nog papieren registratiemethodes te digitaliseren. Registratie van artsen en paramedici moet plaatsvinden aan de bron, in welk systeem dan ook, bv in paraNICE. Deze registratie moet goed op orde zijn, anders heeft dit gevolgen op velerlei gebied. Als namelijk in het complex geheel van ziekenhuiszorg benchmarks worden uitgevoerd op onzekere bases, is het al duidelijk dat benchmarkgegevens ziekenhuisbreed voor de paramedische groep niet betrouwbaar zijn. 

Voor het gedeelte Medisch Specialistische Revalidatie zou de Rapportagemodule een belangrijke rol kunnen gaan spelen door meer duidelijkheid in inrichting te geven, aan de hand van controlerapportages en managementrapportages, maar ook door controle m.b.v. stuurinformatie.

Deze bijeenkomst over registratie van MSR modules werd als zeer nuttig ervaren en er blijkt onder de aanwezigen zeker interesse te zijn in het herhalen van een bijeenkomst op dit platform. Meer informatie of ook deelnemen? Neem contact met ons op!

Overig nieuws