Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Benadrukt wordt hoe belangrijk het is om in een vertrouwensrelatie met patiënt, zorgverleners én zorgverzekeraars te werken aan het behalen van de ambitie om de waarde van de paramedische zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken. Dat is precies waar NICE met de applicatie paraNICE al jarenlang aan werkt. Met gespecialiseerde goed-georganiseerde bronregistratie goed gefundeerde inzichten leveren d.m.v. management-, controle- en stuurrapportages. Maar tegelijkertijd tevens op innovatieve wijze proberen met nieuwe inzichten de communicatie te verbeteren tussen zorgverleners, patiënt en zorgverzekeraars, zodat uiteindelijk de paramedische zorg de plaats gaat innemen waar zij behoort.
Substitutie op goed gefundeerde gronden, is dan een logisch gevolg, zodat een bijdrage geleverd kan worden aan beheersing van de totale zorgkosten.

Het akkoord is tot stand gekomen in overleg met de brancheorganisaties van de paramedici : Paramedisch Platform Nederland , KNGF , Patiëntenfederatie en ZN. Ook Stichting keurmerk Fysiotherapie heeft het akkoord ondertekend. Partijen spreken uit bij te willen dragen aan de continue verbetering van de paramedische zorg die preventief, curatief en langdurig een onderdeel vormt..

Wilt u hier meer over lezen, download dan het hoofdlijnenakkoord.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rijksoverheid

Overig nieuws