Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Efficiënt plannen
Het streven naar een efficiënte planning, dat willen we natuurlijk allemaal! Dit kan een flinke uitdaging worden. Wijzigingen in de planning, ‘no shows’ en personele bezetting zijn factoren die van invloed zijn op de planning. Flexibiliteit en het betrekken van je team en patiënten zijn onmisbaar.

NICE rapportagemodule
In samenwerking met NICE is het Meander Medisch Centrum bezig met het aanpakken van deze uitdagingen in haar patiëntplanning. De NICE rapportagemodule ondersteunt bij het zichtbaar maken van de knelpunten en laat zien waar de gaten vallen, zodat deze tijdig weer opgevuld kunnen worden. Een juiste tijdsregistratie is hierbij van groot belang.

Om het welzijn van de behandelaren te bewaken, wordt via de rapportagemodule geraadpleegd hoe declarabel een medewerker of team is. Zo worden medewerkers niet te weinig, maar ook niet te veel ingezet. Er wordt gestreefd naar een gezonde werkweek, en dat is natuurlijk minstens zo belangrijk als het behandelen van patiënten!

NICE Connect
In het nieuwe jaar gaan we samen aan de slag met het vernieuwde NICE Connect om de opschaling in gang te zetten en nog meer ondersteuning te bieden aan de behandelaren. NICE Connect wordt o.a. bij Meander Medisch Centrum ingezet om patiënten tijdig te herinneren aan hun afspraken en zo het aantal no shows te verminderen, maar nog belangrijker: patiënten krijgen via de NICE Connect app meer informatie over hun behandeltraject, ondersteunende video’s en ontvangen vragenlijsten die zij thuis in kunnen vullen, ter ondersteuning van hun behandeling. Dit alles met als doel dat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen en natuurlijk om het behandeltraject te bespoedigen.

Meander, NICE Connect 2

Duurzaamheid
Maar er is nog een bijkomend voordeel van het gebruik van NICE Connect voor afspraakherinneringen en behandelinformatie: het is realtime en digitaal beschikbaar. Dat is kostenbesparend en duurzaam, en ook dat willen we allemaal.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Frank Kliebisch, businessmanager NICE
fkliebisch@healthcloudinitiative.com

Overig nieuws