Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Op vrijdag 29 mei en 3 juni gaat er een presentatie over de MSR module plaatsvinden.
Ziekenhuizen en Zorginstellingen moeten vanaf 1 juli 2015 starten met een uitgebreide vorm van registratie en aanlevering ten behoeve van Medisch Specialistische Revalidatie. Het gaat om een Moduleregistratie. Dit heeft veel consequenties voor de registratie en het multidisciplinair plannen van de revalidatiearts en de paramedici. Aanlevering van modulecodes aan de DIS is per 1 juli 2015 verplicht gesteld.

DBC Onderhoud heeft eind december 2014 de “Handleiding Registratie Modules MSR 2015” uitgebracht. ParaNICE heeft op basis van de regelgeving, in samenwerking met de paraNICE Revalidatiewerkgroep en Revalidatie Nederland, de versie paraNICE MSR 2015 uitgebracht. ParaNICE MSR 2015 is al operationeel.

Genodigden zijn:

 • Managers afdeling revalidatie/ Revalidatieartsen
 • Hoofden paramedische groep (Fysio, Ergo, Logo etc.)
 • Planners/Secretariaat/Zorgadministratie
 • Betrokken ICT-ers en/of DBC-DOT specialisten

  De MSR presentatie vindt plaats in Utrecht. De agenda voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  10.00 uur Ontvangst/Koffie
  10.15 uur Start
  Uitleg Project: doelstellingen en groeipad
  Uitleg en presentatie paraNICE MSR 2015
  Werkwijze in de praktijk: hoe om te gaan met de moduleregistratie
  Planningsmogelijkheden Medisch Specialistische Revalidatie
  11.30-11.45 Pauze
  Overige ontwikkelingen van belang voor MSR
  Aanbevelingen per Instelling/Ziekenhuis m.b.t. Implementatietraject
  12.30-13.00 Afsluitende lunch


Geef vóór 7 mei aan welke datum uw voorkeur heeft en met hoeveel personen u denkt te komen. Gelieve dit via e-mail door te geven aan s.delen@paranice.nl. U ontvangt daarna de bevestiging en de routebeschrijving naar de locatie.

Overig nieuws