Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Uniek programma voor te vroeg geboren kinderen en hun ouders

Een gesprek met Lia van Haastrecht, medewerker EOP-NL

Ruim vijf jaar geleden ontwikkelde het AMC een programma voor transmurale ontwikkelings-ondersteuning aan prematuur geboren kinderen en hun ouders: het ToP-programma. Voor registratie én declaratie van de gegevens kozen zij voor paraNICE. Inmiddels registreren 63 aangesloten kinderfysiotherapeuten volledig digitaal.

AMC Top klein
Nina Box (NICE Software) en Lia van Haastrecht (EOP-NL)

Onderzoek
Lia van Haastrecht legt uit: “Het ToP programma bouwt voort op een interventie programma dat in de Amsterdamse regio uitgebreid wetenschappelijk werd onderzocht in de Stipp-studie. Het programma werd in de jaren 2010 t/m 2013 geïmplementeerd in de regio Groot-Amsterdam en vervolgens uitgerold in andere regio’s. De resultaten en feedback uit deze implementatie fase hebben geleid tot de huidige vorm van het ToP programma en waren aanleiding om dit programma op te nemen in het basispakket van alle zorgverzekeraars.

ToP programma
Alle kinderen geboren vóór 32 weken zwangerschap en/of met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram komen in aanmerking voor deelname aan het ToP programma. Het ToP programma wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide kinderfysiotherapeuten die de patiëntjes en hun ouders in de thuissituatie ondersteunen. Dit om de ontwikkeling van het prematuur geboren kind en het welzijn van de vroeggeborene en zijn/haar ouders na ontslag uit het ziekenhuis te bevorderen.

Opleiding
De kinderfysiotherapeuten die het ToP programma uitvoeren zijn, nadat zij speciaal zijn opgeleid om het ToP-programma uit te mogen voeren, verbonden aan het landelijk Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP-nl). Het EOP-nl coördineert de zorg en bewaakt de kwaliteit ervan. Alle aangesloten therapeuten volgen 2 maal per jaar een verplichte nascholing.

Registratie in de cloud
Voor de registratie van de patiëntgegevens ging het AMC bewust op zoek naar een softwarepakket. Lia: “De belangrijkste aandachtspunten hierbij waren Web mogelijkheden en veilig werken. Aangezien de revalidatie afdeling van het AMC al vertrouwd was met de firma NICE Software en hun patiëntenregistratie systeem paraNICE, hebben we hen gevraagd naar de mogelijkheden. Na uitvoerige gesprekken werd een maatwerk applicatie ontwikkeld in de cloud. Deze private cloudomgeving biedt de vereiste veiligheid. Aangesloten kinderfysiotherapeuten kunnen waar en wanneer ze willen beveiligd inloggen en de gegevens en procedures van de patiëntjes invoeren”.

Cloud klein

Voordelen
Als voordelen van het werken met paraNICE benoemt Lia het volgende: “ Een groot voordeel is dat alle ToP therapeuten in één systeem werken. Dit geeft voordelen voor de financiële afhandeling richting zorgverzekeraars en ketenpartners, maar biedt ook handvatten voor de bewaking van de kwaliteit van de zorg. Het eenvoudig opvragen van (constant actuele) managementgegevens is erg belangrijk voor het aanleveren van de rapportage (elk kwartaal) aan- en contractbesprekingen met de zorgverzekeraars.

Toekomst
In 2015 werden er 586 patiëntjes gezien door ToP kinderfysiotherapeuten. Lia: “We streven naar landelijke dekking, zodat straks alle te vroeg geboren kinderen en hun ouders het ToP programma krijgen aangeboden. Jaarlijks leiden wij minimaal 12 kinderfysiotherapeuten op tot ToP-kinderfysio therapeut, vorig jaar waren dat er zelfs 22!”.

Grafiek klein

Voor meer informatie over het ToP-programma ga naar www.amc.nl/eop

Overig nieuws