Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

In 2006 introduceerde Michael E. Porter samen met Elizabeth Olmsted Teisberg het concept van Value-Based Health Care in het boek Redefining Health Care, met als uitgangspunt het maximaliseren van de patiëntwaarde in de zorg.

 

De Value-Based Health Care methode (VBHC-methode) is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten, door een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners binnen een zorginstelling en daarbuiten.
Waardegedreven zorg integreren in de praktijk betekent dat zorgverleners niet alleen kijken naar wat de meest effectieve behandeling is, maar ook rekening houden met het perspectief van de patiënt. Value Based Health Care gaat namelijk uit van het verhogen van de patiëntwaarde door betekenisvolle zorg te leveren.

Essentieel binnen het concept van waardegedreven zorg is het stelselmatig meten en monitoren van zowel zorguitkomsten als patiëntervaring en -beleving. Dit om vervolgens deze zorguitkomsten in het gesprek met de patiënt en de zorgverlener te gebruiken om de behandeling te evalueren en te sturen. Dit ter bevordering van shared-decision making en zelfregie van de patiënt en om op het niveau van de zorginstelling (of van een afdeling) te kunnen sturen op kwaliteit.

Voor een succesvolle VBHC-implementatie moet er een medisch inhoudelijke keteneigenaar zijn die monitort en stuurt op de gerealiseerde patiëntwaarde in de zorgketen.

De VBHC implementatie vraagt om een goed systeem, waarin op multidisciplinaire wijze data van patiënten en zorgpaden worden vastgelegd en gemonitord, om rapportages te genereren waarmee men een verbetering van de zorg kan realiseren.

Specifiek de paramedische sector en de revalidatiesector kennen multidisciplinaire zorgtrajecten, waarbinnen de patiëntbeleving in combinatie met de kwaliteit van de zorgverlening geschikt zijn voor implementatie van VBHC.
NICE Software biedt met paraNICE en NICE Revalidatie een registratie- en declaratie systeem met een multidisciplinaire planningstool die uitgebreide zorgpaden kan vastleggen, monitoren en rapporteren.
NICE ondersteunt de zorgverlener in het leveren van kwalitatief beter gemanagede zorg, met een meerwaarde voor zowel de patiënt als de zorgverlener.

Daarnaast biedt NICE Software via NICE Innovations het product NICE Connect, dat men in het VBHC proces als ondersteuning kan inzetten. NICE Connect is een digitale communicatietool die de patiënt op gepaste tijden van relevante op het zorgtraject afgestemde informatie voorziet via gepushte videoberichten. Daarnaast biedt NICE Connect de mogelijkheid aan de patiënt om een waardeoordeel te geven over het behandelingstraject en de zorgverlener.

De data van NICE Connect wordt gemonitord, vastgelegd en gekoppeld aan de data van paraNICE en NICE Revalidatie. Op deze wijze biedt NICE Software een totaaloplossing voor het implementeren van Value Based Health Care.

Mocht u meer informatie wensen over paraNICE of over de NICE Revalidatie applicatie? Neem dan contact met ons op voor extra informatie of een demo.

Overig nieuws