Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Onlangs zijn in een aantal ziekenhuizen pilots gestart met het product “zorgChannel”, het patiënten informatieplatform gericht op zorgpaden, ontwikkeld door NICE Software. Het concept wordt zeer positief in ziekenhuizen ontvangen. Patiënten ontvangen op mobiele devices, op het moment dat het voor hen relevant is informatie namens het behandelteam.

NICE Software heeft het product ontwikkeld op basis van een techniek die met de huidige open platformen, zoals bijvoorbeeld YouTube/Channel en Vimeo, niet mogelijk is. Met behulp van deze nieuwe technologie kan het verspreiden van zorgpadgerelateerde gerichte patiënten informatie sterk worden verbeterd en geoptimaliseerd. Een klik op de knop kan ongekende mogelijkheden m.b.t. de interactie met de patiënt bieden.

Doel van ZorgChannel is enerzijds om de patiënt efficiënter en klantvriendelijker bij het medische proces te begeleiden en anderzijds om de efficiency van de informatieverstrekking van behandelteams te verbeteren.

Voor meer informatie klik hier.

Overig nieuws