Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Het MSR platform is opgericht voor alle ziekenhuizen die Medisch Specialistische revalidatie registreren met de paraNICE MSR modules. Mede door de verplichte registratie van behandelmodules worden de revalidatieprocessen verder uitgediept, waardoor de behoefte aan overleg op managementniveau ontstaat.

Structuur

De eerste periode van kennis vergaren rondom modulecode-registratie en actief registreren zit er op. Nu is de tijd gekomen om structuur te zoeken in- en richting te geven aan de veelheid aan data die nu per ziekenhuis beschikbaar komt via paraNICE. Het uitwisselen van ervaringen kan bijdragen aan de verbetering van efficiency, verdieping van inzicht en aan een betere positionering van de MSR DBC’s binnen het ziekenhuis.

Registreren aan de bron

Registratie van artsen en paramedici moet plaatsvinden aan de bron, in welk systeem dan ook. Deze registratie moet goed op orde zijn, anders heeft dit gevolgen op velerlei gebied. Als namelijk in het complex geheel van ziekenhuiszorg benchmarks worden uitgevoerd op onzekere bases, is het al duidelijk dat benchmarkgegevens ziekenhuisbreed voor de paramedische groep niet betrouwbaar zijn. 

Wensen uit de praktijk

  • Indiceren rechtstreeks vanuit het MDO
  • Automatisch verwijderen modulecodes bij zittingen in de toekomst indien de modulecode op inactief gezet wordt.
  • ParaNICE gaat de rapportage module verder verfijnen. Label, begeleidende teksten en eventueel grafieken worden extra toegevoegd. Bij het doorklikken in een rapportage moet goed gekeken worden naar de informatie die getoond wordt. Het moet voor de gebruiker duidelijk blijven wat ze zien en waar ze zitten.

Wat is al mogelijk

  • Groeperen van modulecodes
  • Modulecode op inactief zetten
  • Plannen van vaste trajecten (bv handencentrum) met behulp van de masterplanning
  • Toekennen van 2 of meer modulecodes aan één zitting

Uiteraard houden wij nauw contact met Revalidatie Nederland voor de laatste ontwikkelingen

Deelnemen?

De deelnemende paraNICE MSR ziekenhuizen komen circa 5 maal per jaar bij elkaar op een centrale locatie in Nederland. Wilt u ook deelnemen aan het platform of de verslagen ontvangen? Laat het ons weten. 

NICE software
Vakinhoudelijk
Transparant
Mobiel
Efficiént
Meer weten over paraNICE?
...wij helpen u graag verder