Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Medisch Specialistische Revalidatie

De revalidatiesector wil de zorg transparanter maken en gaat overstappen naar bekostiging via behandelmodules. In 2014 hebben de VRA en Revalidatie Nederland gezamenlijk de voor bekostiging onderscheidende onderdelen van de Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) beschreven. Vanaf 1 juli 2015 geldt de verplichte registratie naast de bestaande DBC facturering. Vanaf 1 juli 2016 is een nieuwe lijst van behandelcodes beschikbaar. Iedere instelling moet volgens het nieuwe modulesysteem registreren.

Bekostiging

Men wil er naartoe dat de huidige bekostiging van uren over gaat naar bekostiging via behandelmodules. Ook voor patiënten moet duidelijker worden welke behandelingen men biedt voor de gemaakte kosten.

Revalidatie module

Om dit proces te kunnen ondersteunen heeft paraNICE de MSR Revalidatiemodule ontwikkeld volgens de nieuwe richtlijnen conform Revalidatie Nederland en NZa. Zo zal per direct patiëntgebonden zorgactiviteit een zorgmodulecode geregistreerd moeten worden, naast de daadwerkelijke behandeling.  

De modulecodes dienen te worden aangeleverd aan de DIS, de landelijke databank. De verplichte moduleregistratie heeft grote invloed op de werkprocessen en de planningsstructuur. Behandelingen moeten nu gepland worden vanuit module-inzichten, de frequenties en de duur van de zittingen zijn een gevolg. 

Wilt u ook sneller en eenvoudiger uw modulecodes registeren? Maar ziet u af en toe door de bomen het bos niet meer? Bekijk hieronder onze oplossing.

Geriatrische Revalidatie

Het zorglandschap verandert, de overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen. De roep om betere kwaliteit van zorg voor oudere patiënten wordt groter, terwijl er gesneden wordt in het zorgbudget. Met het toenemend aantal kwetsbare ouderen dat na een ziekenhuisopname of acute verslechtering niet meer thuis kan wonen wordt de noodzaak van eenduidige registratie steeds groter.

DOT-systematiek

Per 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vanuit de AWBZ overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de GRZ-instellingen vanaf dit moment volgens de DOT-systematiek moeten werken. ParaNICE maakt deze registratie mogelijk. In deze module opent en sluit de specialist ouderengeneeskunde het zorgtraject en registreert de afsluitreden. Paramedici en verpleegkundigen registreren hun specifieke zorgactiviteiten. 42 Dagen na afsluiting van de DBC, worden alle uitgevoerde zorgactiviteiten, de diagnosecode en afsluitreden aangeleverd aan de Grouper, DIS en zorgverzekeraar.

Triage-instrument

Doordat er steeds meer GRZ en MSR gerechtigde patiënten in ziekenhuizen worden behandeld is een goed triage-instrument onontbeerlijk. ‘Triage is een zo vroeg mogelijk te starten dynamisch beslisproces, waarmee patiënten waarvan verwacht wordt dat er beperkingen in activiteiten en/of participatie (of een verergering daarvan) zullen ontstaan, al tijdens een ziekenhuisopname worden geïndiceerd voor de juiste revalidatiezorg op de juiste plaats.’ (DBC Onderhoud, 2015).

ParaNICE heeft hierop vooruit gezien door een Triage-instrument te ontwikkelen ter ondersteuning van de processen rondom Geriatrische Revalidatiepatiënten.

 

Voeg modules toe
voor extra functionaliteit
paraNICE
Registreer, plan en declareer
De sterke basis voor uw paramedische registratie.
Web
Registreer aan de bron
Voor de mobiele gebruiker: registreer waar en wanneer u wilt
Rapportage
Vraag realtime gegevens op
Snel en overzichtelijk gegevens uit de database opvragen.
Afspraken app
Voorkom no-shows
Verzend pushberichten naar uw patiënt